Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 (ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin