Το ΤΕΕ Πελοποννήσου επιμένει στις θέσεις του για το σιδηρόδρομο.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με την παρέμβασή του για τη δρομολογούμενη κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου Κορίνθου – Άργους – Τρίπολης, έρχεται να αναδείξει το θέμα της διαφαινόμενης διάλυσης του ΟΣΕ και της εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου, που παρατηρείται. Επιμένει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή χρειάζεται αναβάθμιση το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και όχι κατάργηση δρομολογίων.

Όπως αναφέραμε και στην επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Μεταφορών, το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητά την αναβάθμιση γενικότερα των συγκοινωνιακών έργων στην Περιφέρεια, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της οικονομίας της. Η Δ.Ε. τονίζει ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, που διαρκώς θα επεκτείνονται και θα καλύπτει όλο και περισσότερο και κατά τον καλύτερο τρόπο τις εμπορικές και επιβατικές μεταφορές. Εκτιμά ότι η εγκατάλειψη υπαρχόντων περιφερειακών δικτύων, επειδή σήμερα δεν είναι ανταγωνιστικά, συνιστά πλήγμα για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Συντασσόμενοι με την θέση του γενικού ΤΕΕ, επισημαίνουμε ότι η περιφέρειά μας έχει ανάγκη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, που διαρκώς θα επεκτείνεται και θα καλύπτει όλο και περισσότερο και κατά τον καλύτερο τρόπο τις εμπορικές και επιβατικές μεταφορές. Η εγκατάλειψη υπαρχόντων περιφερειακών δικτύων, επειδή σήμερα δεν είναι ανταγωνιστικά, συνιστά πλήγμα για την αναπτυξιακή προσπάθεια και ταυτόχρονα έμμεση, πλην όμως, σαφέστατη εμμονή στην «πριμοδότηση» των αντιοικονομικών αλλά και -κατά μια έννοια- αντικοινωνικών οδικών μεταφορών. Πρόκειται για πολιτική που βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που στηρίζεται και συνεχώς προωθείται στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το ΤΕΕ Πελοποννήσου θεωρεί τον σιδηρόδρομο βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκχωρηθεί στην ιδιωτική κερδοσκοπία. Μάλιστα, για να αναδείξουμε τι μπορεί να σημαίνει ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, αρκεί να αναφερθούμε στο δικό μας παράδειγμα. Για ένα πρόγραμμα συντήρησης στις 51 ισόπεδες διαβάσεις στην γραμμή Κορίνθου -Τρίπολης, το συνολικό κόστος, με χρησιμοποίηση του έμψυχου δυναμικού του ΟΣΕ, έφτασε τα 150 – 180.000 ευρώ. Για αντίστοιχο έργο εκτελεσμένο από ιδιώτη, το κόστος ανά διάβαση υπολογίζεται στις 60.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι πέραν κάθε λογικής η συστηματική απαξίωση του έργου του ΟΣΕ και των θυγατρικών εταιρειών, η υποβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων σε αυτές καθώς και η διαρκείς αναφορά σε οικονομικές ζημιές, που οι κυβερνήσεις έχουν προκαλέσει. Στην διακοπή των δρομολογών οδήγησαν οι ελλείψεις σε τροχαίο υλικό (καθυστέρηση προμηθειών, απουσία συστηματικής και επαρκούς χρηματοδότησης, συντήρησης κ.λπ.), αλλά η εμπεδωμένη άποψη στο υπουργείο Μεταφορών ότι πολλά από αυτά ήταν ζημιογόνα, ενώ δεν είχε γίνει προηγουμένως καμία προσπάθεια για ανάδειξή τους σε ελκυστικό μέσο μεταφοράς, εμπορευμάτων και επιβατών. Καταλήγοντας, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου επαναλαμβάνει ότι η αναβάθμιση του δικτύου είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την κεντρική και νότια Πελοπόννησο, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες της περιφέρειάς μας.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »