Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 (ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin