Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του Ν.4712/2020 (Α΄146) – Αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης και νέα διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση, των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2136/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2136/11.8.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin