Τροποποίηση της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄951) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990” για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3342/10.8.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1185/7.8.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3342/10.8.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin