Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Εγκύκλιος Ε.2128/4.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2128/4.8.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin