Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1182/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3164/31.7.2020)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1182/31.7.2020 (ΦΕΚ Β΄3164/31.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin