Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. (Απόφαση Αριθμ.Α.1163/9.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3119/28.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1163/9.7.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3119/28.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin