Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. (Εγκύκλιος Ε.2116/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2116/24.7.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin