Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου και σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του N.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση Αριθμ.104/16/9.7.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3094/24.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.104/16/9.7.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (ΦΕΚ Β΄3094/24.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin