Παρατάσεις οικοδομικών αδειών έως τις 31.12.2022. (Άρθρο 52 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Δείτε το Άρθρο 52 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin