Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (Εγκύκλιος-243 Αριθμ.Πρωτ.44318/15.7.2020 του Υπ. Εσωτερικών)


Δείτε την Εγκύκλιο-243 Αριθμ.Πρωτ.44318/15.7.2020 του Υπ. Εσωτερικών εδώ