Δημόσια πρόσκληση Νο 9/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.42118/15.7.2020) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, για υποβολή αιτήσεων στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω”

Δείτε τη Δημόσια πρόσκληση Νο 9/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.42118/15.7.2020) εδώ

Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin