Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ163/10.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2787/10.7.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ163/10.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2787/10.7.2020) εδώ

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020) εδώ