Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85). (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.B/7/οικ.26994/1466/13.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.B/7/οικ.26994/1466/13.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ