Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στους αρμόδιους Υπουργούς, ζητά να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)