Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2998/20.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ

Δείτε το ΦΕΚ (Β΄2998/20.7.2020) δημοσίευσης της Απόφασης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin