Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Ανακοίνωση 8.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)


Δείτε την Ανακοίνωση 8.7.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ