Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν έως 31.12.2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. (Ανακοίνωση 7.7.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)


Δείτε την Ανακοίνωση 7.7.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εδώ

Δείτε την Ανακοίνωση 19.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εδώ

Δείτε την Ανακοίνωση 17.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εδώ