Μείωση από 1.6.2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-31 Αριθμ.Πρωτ.147740/8.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-31 Αριθμ.Πρωτ.147740/8.7.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin