Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών. (Εγκύκλιος-30 Αριθμ.Πρωτ.146600/Σ.233/7.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-30 Αριθμ.Πρωτ.146600/Σ.233/7.7.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin