Τροποποίηση της υπ΄αρ.171563/131/21.2.2018 ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020” (Β΄756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2760/7.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/30.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2760/7.7.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 8.7.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin