Πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 3.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)


Δείτε την Ανακοίνωση 3.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ εδώ