Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄179) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.1159/30.6.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2725/3.7.2020)


Δείτε την Απόφαση Aριθμ.1159/30.6.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2725/3.7.2020) εδώ