Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4701/2020 (Α΄128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου. (Εγκύκλιος Ε.2103/3.7.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2103/3.7.2020 της ΑΑΔΕ εδώ