Αίτημα τροποποίησης μεταβατικών διατάξεων άρθρων 40 και 41 του Νόμου 3775/2009.


Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των άρθρων 40 και 41 του Νόμου 3775/2009 τα οποία αφορούν τις ρυθμίσεις για ημιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του όγκου του κτιρίου, το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητά την τροποποίησή τους.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος αναφέρει στην επιστολή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ: ( Περισσότερα… )