Παράταση έως 29.7.2020 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1156/24.6.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1156/24.6.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020) εδώ