Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ΄ αρ.61/16/10.4.2019 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.απόφ.101/16/28.5.2020/11.6.2020 του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.απόφ.101/16/28.5.2020/11.6.2020 του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β΄2681/1.7.2020) εδώ

Δείτε την υπ΄ αρ.61/16/10.4.2019 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »