Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.26308/768/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2684/1.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.26308/768/30.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2684/1.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin