Αναγνώριση των διπλωμάτων πενταετούς φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.

Θετική βρίσκει το ΤΕΕ Πελοποννήσου την τροπολογία που αφορά την αναγνώριση των Διπλωμάτων πενταετούς φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όπως αυτή προωθείται και την οποία πρόκειται να εισηγηθεί ο Υπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ζητά την υπερψήφισή της από τη Βουλή.
Στο σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, η Πρόεδρος αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin