Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.26103/1031/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.26103/1031/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin