Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων. (Εγκύκλιος-29 Αριθ.πρωτ.136473/29.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-29 Αριθ.πρωτ.136473/29.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin