Υποβολή δηλώσεων / ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ειδικών κατηγοριών. (Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ