Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.134900/26.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.134900/26.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το σχετικό, υπ’ αριθμ.131644/24.6.2020 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ), εδώ