Εκ νέου αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ. (Δελτίο Τύπου 24.6.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 24.6.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin