Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». (Απόφαση Α.1139/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Απόφαση Α.1139/12.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 12.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ