Μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, για το επόμενο τρίμηνο. Διεύρυνση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου και νέα ασφαλιστική παροχή. (Ανακοίνωση 22.6.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 22.6.2020 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin