Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019 (Α΄44). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.60967ΕΞ2020/17.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2425/18.6.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.60967ΕΞ2020/17.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2425/18.6.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ