Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457) – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 19.6.2020. (ΚΥΑ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2371/16.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2371/16.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin