Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 ΥΑ (Β΄1775). (Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585/2020/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2332/15.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585/2020/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄2332/15.6.2020) εδώ

Δείτε την  υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1775/9.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin