Διαθέσιμη η εφαρμογή “Τα Έσοδά μου” για την υποβολή στοιχείων εσόδων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) – Διαθέσιμη η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. (Ανακοίνωση 15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Για πληροφορίες και είσοδο στις εφαρμογές, συνδεθείτε με την πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin