Διαθέσιμη η εφαρμογή “Τα Έσοδά μου” για την υποβολή στοιχείων εσόδων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) – Διαθέσιμη η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. (Ανακοίνωση 15.6.2020 της ΑΑΔΕ)


Για πληροφορίες και είσοδο στις εφαρμογές, συνδεθείτε με την πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ εδώ