Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23103/478/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23103/478/13.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ