Έγκριση της υπ’ αρ.19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 (ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin