Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457). (ΚΥΑ Αριθμ.57856ΕΞ2020/10.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2250/11.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.57856ΕΞ2020/10.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2250/11.6.2020) εδώ

Δείτε την υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin