Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ του άρθρου 3 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84). (Εγκύκλιος Ε.2083/10.6.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2083/10.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ