Πιο ελκυστικός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Κάλυψη του 60% των εργοδοτικών/ασφαλιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο για το χρόνο που δεν θα εργάζεται. (Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ