Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) όπως ισχύει – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου για αυτοαπασχολούμενους. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2195/5.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄2195/5.6.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin