Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.55247/1294/23.10.2018 ΚΥΑ “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας” (Β΄4800). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.20938/406/1.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2163/4.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.20938/406/1.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2163/4.6.2020) εδώ

Δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα εδώ

Δείτε όλα τα τρέχοντα Προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin