Τη δημόσια, καθολική και υποχρεωτική ασφάλιση υπερασπίζεται με ψήφισμά της η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin